Pierwszy dom

Pierwszy dom


Geodezja - nowa firma:

Geodeta to bardzo ważna osoba, zwłaszcza podczas wyznaczania obszaru naszej działki. Zanim rozpoczniemy stawiać ogrodzenie musimy wyznaczyć granice według mapki geodezyjnej. Geodeci przygotowują niezbędne dokumenty prawne, np. podczas rozgraniczania nieruchomości.
Poniżej znajdują się firmy, które posiadają wszystkie wymagane uprawnienia do wystawiania dokumentów geodezyjnych:

Premium